Kirjoitettu: 28.8.2020

Jokaiselle lienee tuttua ryhmätyöskentelytilanne, jossa vaihdetaan kuulumisia, rönsyillään, jutellaan niitä näitä ja tehdään kaikkea muuta kuin suunniteltua projektia. Aika kuluu, mutta projekti ei etene. Jossain vaiheessa osa turhautuu ja stressaantuu. Tunnistatko tilanteen?

Kun ryhmä tekee yhdessä, oli se sitten tunneilla, ryhmätöissä tai tiimiprojekteissa,  tarvitaan työtapoja, jotka aktivoivat osallistujia ja fokusoivat tekemistä projektin edistämiseen. Aiheeseen keskittyminen vaatii työkaluja, joiden avulla saadaan tilanteeseen ryhtiä ja aktivoidaan osallistujien ajatuksia käsiteltävästä aiheesta. Sopivia menetelmiä löytyy Opiskelun työkalupakin kolmannesta osiosta, joka sisältää erilaisia osallistavia tapoja järjestää oppitunti tai koordinoida ryhmätyö.

Kokeile itse!

Minuuttikierros on menetelmä, jossa jokaisella pienryhmän jäsenellä on tasan minuutin mittainen puheenvuoro. Omalla vuorollaan jokainen ilmaisee näkemyksensä, mielipiteensä tai ajatuksensa ennalta sovittuun asiaan tai teemaan. Tarvitset vain sekuntikellon!

 1. Kerro säännöt:
  • Jokaisella ryhmän jäsenellä on tasan minuutin puheenvuoro.
  • Puhujaa ei saa keskeyttää minuutin aikana.
  • Toisen puheenvuoroja ei kommentoida.
  • Minuutista pidetään tarkasti kiinni, jotta se pakottaa esittäjän tiivistämään asiansa.
  • Minuutin voi myös halutessaan olla hiljaa.
 2. Kierrätä kelloa ryhmässä siten, että edellinen puhuja katsoo ajan kellosta.
 3. Puheenvuoro vaihtuu, kun kello siirtyy seuraavalle.

Käytä minuuttikierrosta menetelmänä silloin, kun aikaa on rajoitetusti. Menetelmä sopii myös silloin, kun haluat ryhmän jäsenten esittävän ajatuksiaan spontaanisti tai haluat aktivoida passiivisia osallistujia.