Kirjoitettu: 4.9.2020

Oppiminen on läpi elämän kestävä matka. Se on paljon muutakin kuin sisältöjen ahmimista tai ulkoa opettelua. Oman opiskelun ja oppimistekniikoiden arviointi täydentää opiskellessa tapahtuvaa sisällön omaksumista. Saavutat paljon syvällisemmän oppimiskokemuksen, kun suorituksen lopuksi arvioit ja reflektoit omaa tekemistäsi ja saat palautetta työskentelystäsi. Opiskellessa opitaan samalla jotain itsestä ja omista toimintamalleista.

Reflektiota voi tehdä monessa eri opiskelun vaiheessa tai elämäntilanteessa. Voit kokeilla reflektointia ryhmätyön, kurssin, lukuvuoden tai vaikkapa lopputyön päätteeksi. Keinoja on monia, mutta niitä yhdistää oman toiminnan tarkastelu ja merkityssuhteiden etsintä.

Kokeile itse!

Reflektio on oppimisen peruselementti, jossa palaat omaan tekemiseesi. Reflektoidessa pohdit omaa toimintaasi, onnistumisiasi ja epäonnistumisiasi etsimällä syy- ja seuraussuhteita. Voit tehdä reflektiota sinulle sopivalla tavalla esimerkiksi kirjoittamalla, valokuvaamalla tai piirtämällä.

  1. Palaa oppimistilanteeseesi sellaisena kuin se tapahtui.
  2. Käy läpi tilanne alusta lähtien ja etsi tilanteita, joissa teit päätöksiä. Mieti, millä perusteella teit päätökset ja mitä niistä seurasi. Myös eri vaiheissa esille tulleet positiiviset ja negatiiviset tunnetilat on hyvä kirjoittaa auki.
  3. Pyri muodostamaan valitsemasi menetelmän avulla tilannekuva oppimisprosessistasi. Muista, että teet reflektiota aina ensisijaisesti itsellesi.
  4. Liitä työstämääsi reflektioon myös lukemaasi teoreettista tietoa. Se syventää oppimista ja auttaa katsomaan tilannetta ulkopuolelta. Voit liittää reflektioon myös hyödyntämiäsi työkaluja tai vaikkapa muiden opiskelijoiden arvioita työstä.
  5. Reflektiota on hyvä harjoitella ryhmässä, jolloin hyvällä dialogilla avautuu oppiminen kullekin yksilölle ja muulle ryhmälle. Kehittyneen dialogin avulla yhteisreflektointi toimii uuden tiedon synnyttäjänä.

Reflektiota voi tehdä yksin tai ryhmässä, mutta sen anti on aina sinua itseäsi varten. Voit myös reflektoida muita projektejasi, töitäsi, harrastuksiasi tai elämääsi. Katsomalla taaksepäin saat kirkastettua tekemiäsi valintoja.

Reflektion ja 46 muuta opiskelun menetelmää löydät Opiskelun työkalupakista. Pakka sopii etenkin toisen asteen opiskelijoille, lukiolaisille tai ammattikorkeakouluun sekä opettajille ja ohjaajille.