Kirjoitettu: 27.9.2018

Nyt syksyllä julkaisemme Presentaatioiden lisäksi myös toisen Ideapakan! Social Rules on pakka, jonka avulla fasilitoidaan pelimuotoinen ohjattu keskustelu ja tutkitaan, miten sosiaalisten sääntöjen muokkaaminen vaikuttaa vuorovaikutukseen ihmisten välillä. Ideana on tunnistaa keinotekoisten sääntöjen kautta erilaisia sosiaalisia normeja, jotka ohjaavat käyttäytymistämme.

Pelin alussa kartoitetaan minkälaisia implisiittisiä sääntöjä ryhmä noudattaa automaattisesti. Sitten keskustellaan annetusta aiheesta esimerkiksi 5 minuutin ajan. Tämän keskustelun aikana sääntöjä muutetaan jakamalla pakan kortteja osallistujille. Aluksi sääntömuutokset ovat kevyitä, esimerkiksi: vedä henkeä ennen puhumista. Sen edetessä mukaan tulee isompia muutoksia, kuten: aloita sivukeskustelu, tai saat puhua vain keskeyttämällä. Fasilitaattori jakaa sääntömuutoksia osallistujille siten, että osallistujat eivät tiedä toistensa sääntöjä. Ne ovat siis ikään kuin salaisia tehtäviä.

Keskustelun muovaamiseen käytetään erilaisia kortteja, jotka fasilitaattori jakaa. Näitä kortteja on kolmella eri tasolla. 1-tason kortit ovat hienovaraisimpia, ja 3-tasolla tehtävät vaikuttavat suuresti keskustelun dynamiikkaan.

Social Rulesin keskeisin sisältö on tieto siitä, miten sosiaalisten sääntöjen muuttaminen vaikuttaa vuorovaikutukseen. Pelikierroksen lopuksi käytävien purkukeskusteluiden avulla käsitellään sekä sääntöjen vaikutusta keskusteluun, että henkilökohtaisia kokemuksia erilaisten sääntöjen noudattamisesta. Näitä kokemuksia voidaan peilata myös tilanteisiin pelin ulkopuolella.

2- ja 3-tason kortit ovat vaativampia. Näitä ei käytetä vielä ensimmäisillä keskustelukierroksilla.

Tämä pakka on englanninkielinen, ja sen on käsikirjoittanut Jussi Hölttä (nettisivut, Twitter @jussiholtta). Voit hankkia pakan verkkopuodistamme täältä.

PS. Jos luet tämän ajoissa, vietämme Social Rules -pakan julkkareita perjantaina 28.9. klo 15-18 toimistollamme osoitteessa Lemminkäisenkuja 3, Helsinki. Tervetuloa tutustumaan pakkoihin ja hankkimaan niitä erityiseen julkkarihintaan! Julkkareissa on myös mahdollista kokeilla Social Rules -peliä.