Kirjoitettu: 8.12.2009

Ideapakka pääsi tehokkaaseen käsittelyyn Vaasassa Wärtsilän oppimista tukevan yksikön valmennuksessa. Mallinsimme kahden päivän aikana oppimispolkua. Pohdimme mikä menetelmä sopii missäkin oppimisprosessin vaiheessa (aikaisemman tiedon aktivointi, kokonaiskuvan hahmottaminen, omakohtaistaminen, soveltaminen käytäntöön, kriittinen pohdinta..)
Teimme oppimisprosessista prosessikävelyn, jonka varrella sijaitsevissa pisteissä pohdittiin eri menetelmin soveltuvuutta.

Oivalluksia: Menelmän voi nostaa myös lennosta esim. tuumatalkoot jos videotykki ei toimikaan ja osallistujat istuvat salissa tyhjänpanttina salissa.

Suosikkimenetelmä: Oppimiskahvila eli  Learning cafe