Kirjoitettu: 16.1.2010

Ideakoski -yritykseni ohella työskentelen osa-aikaisesti Rastorilla tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnossa koultussuunniitelijana. Rastorin vahvuus perustuu laajaan asiantuntijaverkostoon. 14.1.2010 Rastor kutsui asiantuntijat koolle ja pohdimme miteneri alojen asiantuntijakouluttajat voivat menetelmiä hyödyntää työssään.

Toteutimme illan Learning Cafe (oppimiskahvila) -muodossa, joka on käytännöllinen, mutta samalla luova tapa rikastuttaa keskustelua. Tavoitteena on jakaa kokemuksia ja saada esille yhteisiä merkityksiä vuorovaikutuksen avulla.

Katso torstai-illan diaesitys:


Keskeisiä ajatuksia:

  • Kouluttaja valitsee helposti ainoastaan menetelmiä, jotka sopivat hänen omalle oppimistyylilleen.

Suosituin menetelmä: Tuplatiimit