ideapakka projektipäällikön välineenä

Ideapakka oli Helsingin tietotekniikkaosaston käsittelyssä. Tietotekniikkaosaston asiantuntijoilla oli runsaasti kokemusta erilaisten menetelmien käytöstä mm. scrum oli tuttu monelle. Arvioimme menetelmien toimivuutta ryhmän eri vaiheiden kautta Tuckmannin (1950) teoriaan nojaten. Mitä menetelmiä tulisi käyttää, kun ryhmässä on kuohuntavaihe (storming) tai miten… Lue lisää