Kirjoitettu: 27.11.2009

Ideapakka oli Helsingin tietotekniikkaosaston käsittelyssä. Tietotekniikkaosaston asiantuntijoilla oli runsaasti kokemusta erilaisten menetelmien käytöstä mm. scrum oli tuttu monelle.
Arvioimme menetelmien toimivuutta ryhmän eri vaiheiden kautta Tuckmannin (1950) teoriaan nojaten. Mitä menetelmiä tulisi käyttää, kun ryhmässä on kuohuntavaihe (storming) tai miten ehkäistä ryhmää tekemästä kollektiivisesti hölmöä päätöstä vahvan konsensus-vaiheen aikana (norming).
Tänään tietotekniikka-osastolla aukesi oma menetelmä-wiki. Loistavaa tehokkuutta uusien menetelmien jakamisessa ja vakiinnuttamisessa!
Oivalluksia:
  • Menelmät kannattaa ottaa osaksi päivittäistä työskentelyä, kuten maanantaipalaverin aloittamienn minuuttikierroksella
  • Menetelmä konkreettinen nimeäminen auttaa tarkastelemaan ryhmätyöskentelyä objektiivisemmin.
  • Toimintakulttuurin muokkaaminen on hidasta, mutta mahdollista! Tästä ryhmällä oli esimerkki.
Suosikkimenetelmä: Powerpoint-karaoke & HUUTO!
Millaisia ajatuksia menetelmätyöpaja herätti?