Kirjoitettu: 11.2.2011

Ideapakka on loistava apuväline opettajan arjessa! Omassa työssäni olen käyttänyt monia pakan menetelmiä monipuolistamaan opetustani ja löytämään uusia oivalluttavia keinoja opetukseen. Olen käyttänyt pakan menetelmiä kaikenikäisten ryhmien kanssa. Menetelmät ovat loistavia. Kun olet itse oivaltanut korttien ideat, saat ryhmän toimimaan, iästä riippumatta!
Oppitunnista saa mielekkään ja toiminnallisen lisäämällä opetuksen joukkoon esimerkiksi lyhyitä aktivoivia menetelmiä. Läksynkuulustelustakin voi tehdä hauskan ja toiminnallisen esimerkiksi käyttämällä arvojana-menetelmää. Oppilaat pääsevät toiminnan kautta virittäytymään uuteen oppituntiin. Tulevaisuudessa luokan ryhmädynamiikka on entistä haasteellisempaa saada toimivaksi. Ryhmäyttämismenetelmistä kannattaa tehdä oppilaille tuttuja ja niitä kannattaa toistaa säännöllisesti. Kun menetelmät tulevat ryhmälle tutuiksi, menetelmien teho paranee ja ryhmän yhteistoiminta syvenee. Käytä aikaa menetelmien opettamiseen ryhmällesi, kun menetelmät tulevat oppilaille tutuiksi, he alkavat itsekin oivaltaa, minkälaisia oppijoita ovat ja pääsevät parempiin oppimiskokemuksiin. Ideapakan käyttöönotto kannattaa aloittaa kysymällä millainen pedagogi minä olen. Miten minä itse opin parhaiten ja kuinka toimin itse ryhmässä? Millaisia menetelmiä itse käytän ja mitkä tuntuvat minusta vierailta. Tartu vieraaseen menetelmään rohkeasti ja kokeile sitä tutulla ryhmällä.
Haasta itsesi lisäksi myös oma työyhteisösi kokeilemaan uusia kokouskäytänteitä. Omilla oivalluskokemuksilla on helppo innoittaa myös omat oppilaat. 
Oivallus ja upeat ideat ovat tarttuvia! Laitetaan oppimisen oivaltaminen kiertoon!