Kirjoitettu: 19.3.2010

Ideapakassa esitellään erilaisia ideointimenetelmiä (esimerkiksi ideapalaveri,  tuumatalkoot, aivoriihi). Aivoriihien sääntönä on usein se, että kritiikki ei ole sallittua.  

Mitä jos järjestäisit vaihteluna negatiivisen aivoriihen? Kaikkea pitääkin ainoastaan kritisoida.

  • Milloin negatiivisuus voisi toimi menetelmänä?
  • Mitä vahvuuksia negatiiviseen aivoriiheen liittyy?
  • Mitä heikkouksia negatiiviseen aivoriihen liittyy?