Kirjoitettu: 27.8.2010

Tämän syksyn ideat pyörivät ideoinnin ympärillä. Ideapakassa on muutamia menetelmiä ideointiin (mm. aivoriihi, tuumatalkoot, tulevaisuuspaja, ideapalaveri), mutta mitä sitten kun ideoita on tuotettu paljon? Tarvitaan menetelmiä ideoiden arviointiin, valikointiin ja jatkokehitykseen.

Yksi idea johtaa useimmiten toiseen ideaan. Isosta kasasta syntyy pienempiä ideanpoikasia ja niistä taas lisää. Energisessä imussa ajatukset kumpuavat ja ideakasa alkaa kukkimaan.

Lootuskukka on havainnollistava menetelmä ja se soveltuu erinomaisesti ihmisille, jotka ovat visuaalisia. Menetelmä sopii niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyyn.

Osallistujat toimivat aivoriihen säännöin

  1. Kirjaa ideointitehtävän keskiympyrään (tai neliöön)
  2. Ohjaa ryhmä tuottamaan spontaaneja ideoita viereisiin terälehtiin
  3. Nimeä ja numeroi ideat
  4. Vetäjä valitsee yhden alkuidean (terälehti-idean) jatkoideoinnin kohteeksi
  5. Ryhmä tuottaa taas viereisiin terälehtiin ideoitaan
  6. Jatketaan samalla menettelytavalla, kunnes vetäjä katsoo ideoitten riittävän
  7. Valikoidaan parhaat ideat eteenpäin työstettäviksi