Kirjoitettu: 5.3.2010

 

”Hei, Olen Mailis ja meillä on töissä aina kivaa jakkupuvut päällä hyppiessämme.”

Ideapakan oransseissa korteissa esitetään erilaisia tapoja esittäytyä ja ryhmäytyä eri tavoitteiden mukaisesti (turvallisen ilmapiirin luominen, virittäytyminen aiheeseen, työrooleista vapautuminen..). Panostaminen aloitukseen määrittää usein, millaisen luonteen tilaisuus saa, joten esittäytymiseen kannattaa uhrata aikaa.

Kun liitymme ryhmään, haluamme tuoda esiin oman ainutlaatuisuutemme, identiteettimme. Ryhmän jäsenillä on tarve kertoa keitä he ovat ja ryhmään liitytään kertomalla oma nimi. Alussa äänensä auki saaneet osallistujat ovat tutkitustikin aktiivisempia. Tällöin anonyymin sivustaseuraajan rooli on vaikeampi ottaa.

Esittäytymisellä ihmiset haluavat kertoa, miksi he ovat mukana tilaisuudessa. Vasta selityksen annettuaan, osallistujat ovat ikään kuin tulleet paikalle. Perustelu paikallaoloon kertoo enemmänkin motivoituneisuuden määrästä kuin varsinaisesta syystä.

Jos tilaisuus on lyhytkestoinen ja esim. tietoiskutyyppinen, perinteinen nimikierros toimii hyvin. Jos taas halutaan luoda turvallista oppimisilmapiiriä ja ryhmäyttää, kannattaa miettiä vaihtoehtoisia tapoja. Perinteisen nimikierron ongelma on, ettei kukaan kuuntele toista, kun huomio menee ainoastaan omaan vuoroon keskittymiseen. Kierros voi viedä myös tarpeettoman paljon aikaa itse asialta.

Ideapakassa on erilaisia leikinomaisia tapoja murtaa jäätä tutustumisen avulla. Yksi keino on kertoa itsestään kuvin.Business-maailman kuvat toistavat tiettyjä kliseitä ja yksi keino riisuutua business-roolista ja tulla tilaisuuteen aidommin läsnä omassa henkilöpersoonassaa on nauraa yhdessä näille kliseille. Pyydä osallistujia kertomaan miten kuva liittyy heidän työhönsä. Kliseisiä kuvia voi leikata esim. konferenssijulkaisusta tai alan ammattilehdestä.

”Olen Tapio Creative Innosolutionsista ja multikulttuurisessa työyhteisössämme kokoonnumme joka aamu isoisämäisen johtajamme ympärille visiomaan katse tulevaisuudessa”

Alla olevat kuvapankin (iStock) kliseet löytyvät 101 B2B Kliseetä– blogista

 

Vastaava englanninkielinen sivusto löytyy:  101cliches