Kirjoitettu: 26.1.2012

Nicaragualaisessa lippuleikissä joukkueilta
tarvitaan yheistyötä.

Kulttuurista riippumatta leikimme hyvin samanlaisia leikkejä ympäri maailmaa. Plan Suomi ja Ideakoski ovat koostaneet Kaiken kaiken maailman leikit osana PlanGlobaalikoulua.

Kaiken maailman leikit

Globaalikoulu on suunnattu lapsille sekä
 opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Planin Ideapakkaan kerätään pihaleikkejä joka puolelta maailmaa lasten leikittäväksi Suomessa. Leikkien avulla avataan uusia näkökulmia muihin maihin ja kulttuureihin:

  • useimpien leikkien perusajatus on tuttu
  • leikkien erilaiset hahmot ja säännöt kertovat paikallisesta kulttuurista paljon
  • leikkien pääsee lähelle muualla maailmassa asuvaa ikätoveriaan

Tavoitteena on:

  • Kehittää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa solidaarisuutta
  • Kannustaa toimintaan ryhmässä
  • Vaalii ja rikastaa leikkimisen perinnettä
  • Lapsella on oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan



Kaiken maailman leikit julkaistaan loppukeväästä. Mikäli olet tulossa Educa-messuille saat Planin osastolta pienen demopakan, joka sisältää viisi leikkiä eri puolilta maailmaa.


Mikä on Plan?

Plan on vuonna 1937 perustettu, yksi maailman suurimmista lapsen oikeuksiin keskittyvistä kehitysyhteistyöjärjestöistä. Suomessa Plan aloitti toimintansa vuonna 1998.

Plan Suomi on kehitysyhteistyöjärjestö, joka parantaa kehitysmaiden lasten elämänlaatua pysyvästi. Työn perustana on usko lapsiin. Tavoitteenamme on maailma, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja lapsilla on mahdollisuus toteuttaa itseään yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Keskitymme erityisesti auttamaan kaikkein syrjityimpiä: tyttöjä, etnisiä vähemmistöjä, vammaisia lapsia ja katulapsia.

Ideakosken työn paras palkkio on työstä saavutetut hyödyt sekä tekemisen ilo. Yhteistyötä tehdään pro bono-periaattella.