Kirjoitettu: 26.2.2010

Metafora (kreikaksi ’kuljettaa yli’) tarkoittaa kielikuvaa, jossa kaksi toisiinsa liittymätöntä asiaa rinnastetaan toisiinsa. Kielemme rakentuu monien metaforien varaan. Esimerkiksi elämä koetaan matkana; siksi kieli tulvii ilmaisuja, joissa ”olemme päässeet pitkälle” tai ”tuntui, että halusin pysähtyä ja miettiä elämäni suuntaa”. Koko ajattelu on siis jäsentynyt metaforien kautta. Erilaiset kielikuvat toimivat kognitiivisina työkaluina.

Metaforassa tapahtuu merkityssiirtymä, jonka johdosta se eroaa kirjaimellisesta kielestä. Metaforaan liitetään usein Aristoteles ja retoriikka, mutta neuropsykologiassa on tutkittu, kuinka metaforien ymmärtäminen eroaa aivotasolla kirjaimellisen kielen ymmärtämisestä.

Millainen idea metaforaan liittyy?

Laita osallistujat keksimään kielikuvia erilaisin ideapakan menetelmin esim. ketju voi olla yksi tapa, jossa ensimmäinen keksii kielikuvan ja toinen määritelmän.
Metaforien avulla:

  • Pystyt kartoittamaan erilaisia merkityksiä asiasta.
  • Helpotat uudean asian ymmärtämistä.
  • Voit vääntää rautalangasta.
  • Aktivoit aikaisempia tietoja.
  • Teet yhteenvetoja, jäsennät asiaa

Metaforan vahvuutena on se, että sen avulla voidaan helpottaa muistamista ja ymmärtämistä. Niiden avulla voit tuottaa uusia oivalluksia. Esimerkiksi oppimiseen liittyy paljon erilaisia käsityksiä ja kielikuvat auttavat hahmottamaan oppimista käsitteenä. Metaforien avulla tulen tietoiseksi, mitä muut ajattelevat oppimisesta ja  pystyn laajentamaan omaa ymmärrystäni oppimisesta.

Mitä on oppiminen? Tavoitteenani on kerätä 102 erilaista kokemusta, näkemystä tai muuta määritelmää oppimisesta kielikuvien muodossa blogiteksteiksi.  

Käy kertomassa Oppiminen on…  -blogin kommenttialueella oma oivalluksesi.

Yrityselämä viljelee omia metaforiaan ja parhaimmat kuvalliset kliseet on koottuna mm. 101 B2B Kliseetä